Verejná zbierka „Šanca pre mladých“

ŠANCA PRE MLADÝCH 1.2

Predbežná správa zbierky:

Názov: SYTEV
Sídlo: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 50001248
Štatutár: Lukáš Hrošovský
Bankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 7884 4716
Číslo účtu verejnej zbierky: SK38 0900 0000 0051 7179 5461
Osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky: Lukáš Hrošovský

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky „Šanca pre mladých“ registrovanej pod Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Registrované číslo zbierky: 000-2020-021402
Názov zbierky: Šanca pre mladých
Dátum začatia zbierky: 14. 9. 2020
Dátum ukončenia zbierky: 20. 9. 2020
Miesto vykonávania zbierky: územie SR – Kysucké Nové Mesto, Čadca
Spôsob vykonávania zbierky: Zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek.
Účel zbierky: Podpora práce s deťmi
Cieľ zbierky: Podpora mládežníckych iniciatív a projektov, podpora dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí.
Priebeh vykonávania zbierky: Zbierka prebiehala 16. septembra v meste Čadca od 8:00 do 14:00 a 17. septembra v Kysuckom Novom Meste. Skupinky mladých ľudí zbierali financie do prenosných zapečatených pokladničiek v uliciach miest. O vykonávaní zbierky sme dopredu uvedomili mestské úrady, ktoré nám na vykonávanie zbierky vydali povolenie.
Územie použitia zbierky: územie SR
Hrubý výnos z verejnej zbierky: 242,89€
Náklady spojené s vykonávaním zbierky: založenie a vedenie osobitého účtu zbierky

Čistý výnos zbierky: 224,52€

………………………………………

Podpis osoby zodpovednej za zbierku