Spoločné upratovanie prírody

image 18

Dňa 5.5.2023 sme, pri príležitosti Dňa Zeme, zorganizovali spoločné upratovanie prírody, ktorého cieľom bolo nielen fyzické čistenie prostredia, ale aj vzdelávanie o ekológii a zásadách udržateľného životného prostredia.

Do tejto aktivity sa zapojili žiaci ZŠ Clementisova. Pred samotným upratovaním sme si spoločne vysvetlili zásady bezpečnosti, rozdelili sme si vrecia a rukavice a pustili sme sa do práce. Náším zámerom bolo vyčistiť časť mesta – Nábrežie rieky Kysuca od Lidla až po čističku odpadových vôd. S potešením môžeme oznámiť, že tento cieľ sme naplnili a dokopy sme nazbierali 9 plných vriec odpadu.

Potešujúce je, že povedomie o čistote životného prostredia v našom meste stúpa a ľudia sú stále viac oboznámení so správnym triedením a likvidáciou odpadu. Napriek úspechom si uvedomujeme, že práca ešte nie je hotová, a preto budeme pokračovať v podobných iniciatívach s cieľom dosiahnuť ešte lepšie výsledky v budúcnosti.

Aktívne zapojenie a nasadeniežiakov bolo výrazným pozitívom celého podujatia. Veríme, že takéto aktivity pomáhajú nielen čistiť náš životný priestor, ale aj formovať mladú generáciu do environmentálne zodpovedných občanov. Čisté a udržateľné prostredie je kľúčom k kvalitnému životu a sme hrdí na každého, kto sa zúčastnil a prispel k tomuto pozitívnemu kroku pre naše mesto a jeho obyvateľov.

image 21
image 21
image 20
image 19