Spoločné upratovanie prírody

reportaz21423 17

Dňa 21.4.2023 pri príležitosti Dňa Zeme sme organizovali spoločné upratovanie prírody. Predmetom témy bolo vysvetlenie pojmu ekológia a zásady udržateľnosti životného prostredia.
Do aktivity boli zapojený študenti SOŠ Strojnícka Kysucké Nové Mesto, študenti SPŠ IT Kysucké Nové Mesto, Mládežnícky parlament Kysucké Nové Mesto a pracovníci Sytev. Spoločne sme si vysvetlili zásady bezpečnosti, rozdali sme si vrecia a rukavice a začali sme čistiť. Našim plánom bolo vyčistiť časť mesta – Nábrežie rieky Kysuca od Lidla až po Povinský most. Tento cieľ bol naplnený a spoločne sme vyzbierali 15 plných vriec odpadu. V porovnaní s minulými rokmi sa jedno o značne menej odpadu aj napriek tomu, že sme sa snažili vyzbierať všetko. Ako pozitívum berieme, že aj v našom meste sa zvýšilo povedomie o čistote životného prostredia a smetí zbierame rok čo rok menej. Takáto gradácia by sa mohla zachovať, a v ideálnom prípade veríme, že o pár rokov už nebude potrebné takéto workshopy organizovať.
Dúfame, že toto úsilie o čistotu a udržateľnosť životného prostredia je pozitívnym krokom pre mesto a jej obyvateľov. Zúčastnený mladý študenti sa aktívne zapájali a snažili sa vytvoriť krajšie miesto vo vybranej lokalite, ktorá slúži miestnej komunite ako rekreačná zóna.

342784143 177496118562255 7522288378457568499 n
reportaz21423 22
reportaz21423 24
reportaz21423 33
image 6