Ambasádor dobrovoľníctva

  • Post author:
  • Post category:KDC 2023
image 129

Dňa 8.12.2023 sa konali workshopy pre druhákov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci v bilingválnej sekcii. Workshop trval 45 minút. Študenti boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, pričom sa zapojili do aktivity, kde spolupracovali v pároch pri kreslení vianočného stromčeka. Jeden z páru mohol používať len nedominantnú ruku, zatiaľ čo druhý mu pomáhal. Po tejto aktivite boli študenti vyzvaní zamyslieť sa nad jej účelom. Nasledovalo predstavenie rôznych foriem dobrovoľníctva prostredníctvom krátkeho dotazníka a jeho vyhodnotenia. Žiaci aktívne kládli otázky na túto tému, čím zabezpečili plynulý priebeh workshopu bez problémov.

image 130
image 131
nivam