Ambasádor Dobrovoľníctva

  • Post author:
  • Post category:KDC 2023
image 119

Dňa 29. 11. 2023 sa uskuročnil workshop pre prvý ročník študentov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bilingválna sekcia. Workshop trval 45 minút počas. Študenti boli poučení o význame dobrovoľníctva a tom, čo vlastne dobrovoľníctvo je pomocou aktivity v ktorej spolupracovali v pároch pri kreslení vianočného stromčeku, pričom jeden z pár mohol používať len svoju  nedominantnú ruku a druhý z páru mu pomáhal. Po tejto aktivite boli študenti vyzvaní zamyslieť sa na jej účelom. Potom im boli predstavené druhy dobrovoľníctva pomocou krátkeho dotazníka a jeho naśledovým vyhodnitením. Žiaci mali otázky k téme a aktívne sa zapájali do priebehu workshopu, ktorý vďaka tomu prebehol hladko a bez problémov.

image 120
image 121
nivam