Ambasádor Dobrovoľníctva

  • Post author:
  • Post category:KDC 2023
image 127

Dňa 7.12.2023 prebehol workshop pre žiakov piatej základnej školy Slovenských Partizánov v Považskej Bystrici. Workshop trval 45 minút. Žiaci boli oboznámení s významom dobrovoľníctva, aktívne sa zapájali do činnosti, kde spolupracovali v pároch pri kreslení vianočného stromčeka. Pri tejto aktivite jeden z párov používal iba svoju nedominantnú ruku, zatiaľ čo druhý mu poskytoval pomoc. Po ukončení aktivity boli študenti vyzvaní zamyslieť sa nad jej cieľom. Následne im boli predstavené rôzne formy dobrovoľníctva prostredníctvom krátkeho dotazníka a jeho vyhodnotenia. Žiaci kládli otázky týkajúce sa témy a aktívne sa zapájali do priebehu workshopu, čo zabezpečilo plynulý priebeh bez problémov.

image 128
nivam