Veľtrh práce s mládežou 2023 Banská Bystrica

image 11

Veľtrh práce s mládežou, Banská Bystrica, 25. a 26. októbra 2023, bol dôležitou príležitosťou pre organizácie pracujúce s mládežou, pracovníkov s mládežou, samosprávy, školy a verejnosť, aby sa stretli, zdieľali skúsenosti a objavili možnosti v oblasti práce s mládežou a vzdelávania. Toto podujatie zahrnovalo rozsiahly program, ktorý bol určený pre rôzne cieľové skupiny.

25. október 2023 – Deň Pre Vystavujúce Organizácie

Prvý deň veľtrhu bol venovaný vystavujúcim organizáciám. Program začal individuálnym príchodom účastníkov a vybalením materiálov, po ktorom nasledoval spoločný obed. Po obede sa uskutočnilo spoločné zoznámenie, sieťovanie a diskusia o logistike podujatia. Významnou súčasťou tohto dňa bol workshop s Jurajom Didákom, ktorý sa venoval téme Ľudských práv a Neformálneho vzdelávania mládeže. Účastníci mali príležitosť diskutovať o tom, ako priblížiť témy ľudských práv mládeži a ako využiť manuál Kompas na tento účel. Workshop zahŕňal aj príklady aktivít a použitie materiálov, ktoré boli nápomocné pri práci s mládežou.

26. október 2023 – Deň Pre Verejnosť

Druhý deň veľtrhu bol určený pre širokú verejnosť, vrátane mládeže, pracovníkov s mládežou, organizácie, samosprávy, školy a rodičov. Program začal prehliadkou organizácií a ich ponúk pre mládež, vrátane osobných rozhovorov, ukážok aktivít a zberu potrieb a záujmov mladých ľudí. Tento deň bol zameraný na nadviazanie kontaktov a získavanie informácií o možnostiach, ktoré organizácie poskytujú pre mládež. Popoludní sa uskutočnilo vyhodnotenie a spätná väzba s organizáciami, kde boli zdieľané dojmy a nápady na ďalšiu spoluprácu.

Tento veľtrh práce s mládežou v Banskej Bystrici bol dôležitým krokom v posilňovaní spolupráce medzi organizáciami a v podpore neformálneho vzdelávania mládeže a rozvoja ľudských práv. Bolo to miesto, kde sa stretli ľudia s rovnakým cieľom – podpora a rozvoj mládeže. Veríme, že takéto podujatia budú pokračovať a prinesú ešte viac príležitostí pre mládež a mládežnícke organizácie.

image 10
image 8
image 9