Zelená cesta zdravého života

IMG 3139 1

Na prekrásny jarový deň, 26.4.2023, sa stretli študenti z gymnázia Veľká okružná, aby sa zúčastnili workshopu s názvom „Zelená cesta zdravého života“. Tento vzdelávací program kombinoval prírodné prostredie s dôležitými témami zdravého životného štýlu a prvej pomoci. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o zdraví, ochrane prírody a získať praktické schopnosti, ktoré pomôžu študentom aktívne a zodpovedne žiť.

Workshop začal s úvodom a predstavením témy. Lukáš vysvetlil základné princípy zdravého životného štýlu a významu udržateľného prístupu k prírode. Študenti sa dozvedeli, ako jednoduché rozhodnutia a zmeny v ich každodennom živote môžu mať pozitívny vplyv na ich zdravie a životné prostredie. Hlavnou súčasťou tohto workshopu bola vonkajšia aktivita kde študenti mali možnosť zažiť priamy kontakt s prírodným prostredím. Počas tejto časti boli študenti oboznámení so zásadami správania v prírode – ako sa pohybovať bezpečne a ekologicky. Učili sa o dôležitosti rešpektovať a chrániť prírodu, a ako minimalizovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie. Ďalšou dôležitou témou bola poskytovanie prvej pomoci v prírode. Študenti sa učili o základných postupoch poskytovania prvej pomoci pri rôznych situáciách, ako je pomoc pri dusení, resuscitácia srdca, stabilizovaná poloha alebo ošetrovanie vonkajších zranení. Po praktickom výcviku sa študenti zapojili do predstavenia modelových situácií a diskusie. Tieto simulácie pomohli študentom lepšie porozumieť rôznym situáciám, s ktorými sa môžu stretnúť v prírode, a naučili ich, ako správne reagovať a poskytnúť pomoc.

Po dokončení workshopu nasledovalo záverečné zhrnutie a zhodnotenie aktivity. Tešilo nás aktívne zapojenie študentov a ich schopnosti absorbovať nové informácie. Zároveň boli pozitívne hodnotené vzdelávacie výstupy, ktoré študenti získali prostredníctvom tohto workshopu. Osvojili si dôležité zručnosti a znalosti týkajúce sa zdravého životného štýlu a prvej pomoci, čo im umožní robiť informované rozhodnutia v súvislosti so svojím zdravím a bezpečnosťou v prírode.

IMG 3138
IMG 3134
IMG 3132
image 8