Ambasádor Dobrovoľníctva

  • Post author:
  • Post category:KDC 2023
image 122

Dňa 5.12.2023 prebehol workshop pre štvrtákov Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, v bilingválnej sekcii. Workshop trval 45 minút. Študenti sa oboznámili s významom dobrovoľníctva prostredníctvom aktivity, kde spolupracovali v pároch na kreslení vianočného stromčeka. Pričom jeden z páru používal len nedominantnú ruku a druhý mu pomáhal. Po tejto aktivite boli študenti vyzvaní zamyslieť sa nad jej účelom. Nasledovalo predstavenie rôznych foriem dobrovoľníctva prostredníctvom krátkeho dotazníka a následnej analýzy. Žiaci aktívne zapájali do priebehu workshopy, kladúc otázky k danej téme, čím zabezpečili plynulý priebeh workshopu bez problémov.

image 123
nivam