NETWORKING STRETNUTIE „SPOJME SPOLU MLADÝCH I.“ NA ÚRADE ŽSK

image 5

Dňa 20.10.2023, v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), sa uskutočnilo dôležité stretnutie organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú práci s mládežou. Toto podujatie bolo príležitosťou pre vzájomný dialóg, zdieľanie skúseností a spoluprácu medzi organizáciami z oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania.

Stretnutie sa zúčastnili zástupcovia niekoľkých organizácií a inštitúcií, medzi ktorými boli napríklad Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestného rozvoja mesta Žilina, koordinátorka mládeže mesta Žilina, neformálna skupina Young Office, Rada mládeže Žilinského kraja, Mladiinfo Dolný Kubín, OZ Verejnô Liptovský Mikuláš, Trstenský mládežnícky parlament, OZ V.I.A.C, Erasmus Student Network zo Žilinskej Univerzity a v neposlednom rade aj my, SYTEV z Kysuckého Nového Mesta . Okrem týchto organizácií sa na stretnutí zúčastnili aj pedagógovia, školskí psychológovia, vychovávatelia, koordinátori dobrovoľníkov a školských parlamentov, ako aj zástupcovia knižníc z rôznych častí Žilinského kraja.

Cieľom stretnutia bolo podporiť spoluprácu a zdieľanie najlepších praxí medzi organizáciami, ktoré majú spoločný záujem o rozvoj mládeže a vzdelávania. To umožnilo účastníkom nájsť spoločné cesty k efektívnemu plneniu svojich cieľov a posilniť ich úsilie v prospech mladých ľudí v regióne.

Naša organizácia SYTEV mala príležitosť predstaviť svoju činnosť na tomto stretnutí. Predstavili sme Informačné centrum mladých, Kysucké dobrovoľnícke centrum a našu Mládežnícku klubovňu. Zároveň sme informovali o aktivitách, ktoré sme realizovali v rámci programu Erasmus+, ktorý nám umožnil šíriť povedomie o medzinárodných možnostiach vzdelávania a mobility pre mládež.

Toto networkingové stretnutie, ktoré bolo organizované Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, predstavovalo dôležitý krok v spolupráci medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou. Otvorilo dvere pre budúce spolupráce a projekty, ktoré budú mať pozitívny vplyv na mladých ľudí v našom regióne. Zdieľanie skúseností a nápadov medzi účastníkmi umožní rozšíriť možnosti pre mládež a poskytnúť im lepšie perspektívy pre budúcnosť.

Toto stretnutie bolo dôkazom toho, že spolupráca a komunikácia medzi organizáciami môže viesť k vytváraniu lepšieho prostredia pre mladých ľudí a k podpore ich rozvoja a vzdelávania. Veríme, že tieto vzťahy budú pokračovať a prinesú ešte viac príležitostí pre mládež v Žilinskom kraji.

image 6
image 7
image 12