Kúria

Pôvodne jednopodlažná podpivničená kúria bola postavená začiatkom 16.storočia. Baroková prestavba v druhej polovici 18.storočia dala objektu ďalšie nadzemné podlažie a prefasádovanie priečelia. Súčasnú podobu dostala kúria na konci 20. storočia.

Oproti Kostolu sv. Jakuba sa nachádza objekt defi- novaný ako kúria. Ide o jednu z troch renesančných, a tým pádom najvzácnejších stavieb v meste. Táto radová stavba slúžila až do počiatku 80-tych rokov 20. storočia ako fara. Neskôr bola prebudovaná na sklad nábytku a v súčasnosti v nej sídli hotel. Aj tento objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt poskytuje hotelové a reštauračné služby.

Originally a single-storey basement mansion was built in the early 16th century. The Baroque reconstruction in the second half of the 18th century gave the building another above-ground floor and the facade relocation. The mansion got its current form at the end of the 20th century. The building provides hotel and restaurant services.

Zdroj: Mário Janík, PhDr. Dušana Šinalová – Kysucké Nové Mesto – Sprievodca históriou, kultúrou a spoločenským životom