Náučný chodník Kysucké Nové Mesto

Náučný chodník sa nahádza v historickom jadre mesta Kysucké Nové Mesto a informuje občanov a návtevníkov o historických a národno-kultúrnych pamiatkách v našom meste. K najcennejším stavebno-architektonickým pamiatkam regiónu Kysuce patrí historické jadro Kysuckého Nového Mesta. Je to jediný historický komplex zachovaný na Kysuciach. Námestie ma štvorcový pôdorys, z ktorého uhlov radiálne vychádzajú ulice. Domy boli postavené v 17. storočí.