Pivovar

Na Jesenského ulici č. 4 stojí dvojpodlažná budova pivovaru z druhej polovice 17. storočia. Miestnosti sú čiastočne zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Našli sa tu zvyšky renesančných sgrafít.

Východne od Mýta na Pivovarskej ulici sa nachádza ďalšia národná kultúrna pamiatka, budova starého pivovaru z obdobia rokov 1650 – 1670. Ide o solitérnu budovu, zrekonštruovanú avšak rešpektujúcu renesančné a barokové architektonické prvky. V súčasnosti je v nej reštaurácia. V minulosti sa v tesnej blízkosti nachádzala synagóga, ktorá bola zbúraná v roku 1972.

On Jesenského street no. 4 is a two-storey brewery building from the second half of the 17th century. Rooms are partially curved by the rolled vault with Lunets. Renaissance savage residues were found here.

Zdroj: Mário Janík, PhDr. Dušana Šinalová – Kysucké Nové Mesto – Sprievodca históriou, kultúrou a spoločenským životom