Vila

Vila (Belanského 75)

Secesný objekt s dobou výstavby na prelome 19. a 20. storočia, pričom suterén je staršieho vzniku, predstavuje v meste ojedinelý typ vily. V minulosti mal objekt obytnú funkciu a bol využívaný notariátom. V súčasnosti slúži mestským neziskovým organizáciám pre ich aktivity.