Rodný dom Andreja Majera

Rodný dom Andreja Majera

Rodný dom kňaza a básnika Andreja Majera – Dlhomíra Poľského. V roku 1937 bola na priečelie domu umiestnená pamätná tabuľa, ktorú zhotovil akademický sochár František Smilauer.