Meštiansky dom (č. 195)

Pôvodne jednopodlažný, podpivničený, renesančný objekt bol prestavaný v baroku o jedno nadzemné podlažie a prefasádovaný novým tvaroslovím. Súčasnú podobu dostal v roku 2020 komplexnou obnovou. V nike 2.nadzemného podlažia je umiestnená  pieskovcová polychrómovaná socha Panny Márie, tzv. Immaculata.