Zelená cesta zdravého života

IMG 3216

Dňa 2.5.2023 sa uskutočnil workshop Zelená cesta zdravého života na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Tento program, ktorý spája prírodu, zdravý životný štýl a poskytovanie prvej pomoci, mal za cieľ posilniť povedomie o dôležitosti životného prostredia a zdravia a zároveň poskytnúť študentom praktické zručnosti a znalosti.

Workshop bol usporiadaný vo vonkajšom areály školy, kde mali študenti možnosť objavovať a preskúmať zázraky prírody. Hlavným zameraním nebolo však len objavovanie, ale aj vzdelávanie o tom, ako sa správne správať v prírode a ako sa starať o ňu. Študenti sa dozvedeli o zásadách bezpečného a ekologického správania, ktoré sú kľúčové pre udržateľnú budúcnosť našej planéty. Jednou z aktivít, ktorú si študenti užívali, bol „energizér“. Táto časť workshopu bola zameraná na fyzickú aktivitu a zvýšenie energie študentov. Prostredníctvom hier a cvičení boli povzbudzovaní k pohybu a zároveň si uvedomili, aké dôležité je pravidelné cvičenie a aktívny životný štýl pre ich zdravie.

Ďalšou dôležitou súčasťou bolo zoznámenie sa s poskytovaním prvej pomoci v prírode. Študenti sa učili základné postupy poskytovania prvej pomoci pri rôznych situáciách, ako je resuscitácia srdca, stabilizovaná poloha alebo ošetrovanie povrchových zranení. V rámci tejto časti workshopu boli predstavené modelové situácie, v ktorých študenti aktívne diskutovali a spolupracovali na hľadaní riešení.

Záverečná časť workshopu bola venovaná zhodnoteniu a zhrnutiu aktivity. Študenti zdieľali svoje dojmy, získané znalosti a uvedomenie o dôležitosti zdravého životného štýlu a ochrane prírody. Bolo potešujúce vidieť, ako sa študenti angažovali a zapájali do diskusií, zdieľali svoje skúsenosti a názory na tieto dôležité témy.

IMG 3220
IMG 3219
IMG 3142 1
image 7