Zdieľaj to bezpečne

V piatok 26. 4. do nedele 28. 4. sa počas víkendu konala duchovná obnova. Žiaci stredných škôl sa v Kuneradoch zúčastnili workshopu na tému Zdieľaj to bezpečne, kde sa dozvedeli, ako sa správať na internete, aby to bolo pre nich bezpečné. Boli im odprezentované základné bezpečnostné pravidlá, ako napríklad neklikať na neznáme odkazy, ktoré môžu stiahnuť do vášho počítača škodlivý softvér, prípadne ukradnúť niektoré z vašich osobných údajov. Ďalším nebezpečenstvom sú lákavé reklamy, ktoré sú klamlivé a ich cieľom je len zisk a poškodenie užívateľa.

V súčasnosti sú stále viac a viac populárnejšie sociálne siete, tu platí, že nikdy nikomu neposielajte vaše prihlasovacie údaje, heslá, PIN kódy alebo podobné citlivé údaje. Dôležitým je silné heslo, aby náš účet nikto neukradol, nezneužil a podobne. Mali by sme si rozmyslieť, koľko osobných a citlivých údajov o sebe dobrovoľne zverejňujeme.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného programu Deti v bezpečí.