Spoločne pre zmenu

image

Dňa 14.03.2024 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom uskutočnil jeden workshop zameraný na tohtoročné Európske voľby.

Workshop sa začal energizerom. Účastníci sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré im pomohli uvoľniť sa a zlepšiť spoluprácu v skupinách. Táto prvá časť podnietila pozitívnu náladu a pripravila žiakov pre hlavnú tému workshopu.

Samotná diskusia o Európskych voľbách a výhodách EÚ pre žiakov bola veľmi informatívna. Žiaci mali možnosť počuť o rôznych aspektoch EÚ, vrátane možností vzdelávania a mobility. Diskusia prebiehala otvorene a interaktívne, pričom žiaci prejavili veľký záujem o tieto aktuálne otázky.

Spätná väzba od účastníkov bola pozitívna. Žiaci ocenili príležitosť diskutovať o témach, ktoré ovplyvňujú ich budúcnosť, a získali nové poznatky o EÚ a jej fungovaní. Mnohí vyjadrili záujem o ďalšie podobné podujatia.Celkovo vzaté, workshop sa ukázal ako úspešná iniciatíva na zvýšenie povedomia o Európskej únii a podporu aktívnej účasti mladých ľudí vo voľbách.

image 4
image 2
image 3
image 5