Spoznaj mimoškolské aktivity (SYTEV v meste)

Počas Jakubovských hodov 27. a 28. júla sme na Námestí slobody prezentovali občanom, širokej verejnosti, ale hlavne mládeži našu činnosť a aktivity, ktoré vykonávame. Jedná sa o najväčšie a najnavštevovanejšie podujatie v Kysuckom Novom Meste. Práve preto sme chceli poskytnúť informácie čo najväčšiemu počtu ľudí. Tým sme chceli zviditeľniť aj prácu s mládežou a organizácie, ktoré sa jej venujú. Väčšina obcí na Slovensku s mládežou nepracuje alebo len veľmi málo. Preto sme aj počas tohto víkendu mládeži predstavili mimoškolské aktivity a možnosti, ktoré im ponúkame na zmysluplné trávenie voľného času. 

Ďalej sme odprezentovali našu Výročnú správu, v ktorej je zahrnutá celá naša činnosť a aktivity za rok 2018. Verejnosti sme predstavili aj Správu o potrebách detí a mládeže, ktorá bola podporená Nadáciou pre deti Slovenska. Tento dokument sa poskytli aj poslancom mestského zastupiteľstva a začali sme pracovať na koncepcii práce s mládežou. Ďalej sme mládeži poskytli informácie o možnostiach, ktoré im ponúka Európska únia a predstavili sme im naše aktuálne projekty cez operačný program Erasmus+.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Eurodesk Slovensko.