Objavujeme naše možnosti

image 5

Víkendový tréning pre mládežníckych vedúcich: posilnenie kompetencií a hodnôt

V piatok 16.2. sa v Terchovej konal špeciálny víkendový tréning zameraný na mládežníckych vedúcich. Otvorili sme ho s veľkým nadšením a očakávaním, pripravení priniesť mladým účastníkom zážitkovú skúsenosť, ktorá posilní ich kompetencie a rozšíri obzory v oblasti vedenia mládežníckych skupín.

Úvodná časť tréningu slúžila ako zoznamovačka, kde sa účastníci mohli spoznať a vytvoriť si pohodlnú atmosféru. Následne sme spoločne stanovili očakávania a pravidlá, ktoré budú riadiť priebeh tréningu a zabezpečia jeho úspech. Jedným z dôležitých momentov bola prezentácia Sytevu a Aliancie stredoškolákov. Tento prvotný kontakt s partnermi otvoril dvere pre možnosti spolupráce a vzájomného obohatenia. Večer sme venovali príjemnej atmosfére pri spoločnej večeri a relaxácii, no nestratili sme zo zreteľa cieľ tréningu. Následovala zábavná časť s hrou Mission Impossible a tímovými súťažami, ktoré nielen posilnili spoluprácu medzi účastníkmi, ale aj ich analytické a tímové schopnosti.

Sobota ráno začala s raňajkami a energizérom, ktoré nabudili našich účastníkov pre ďalšie aktivity. Nasledoval workshop o správnom nastavení marketingu a PR, ktorý je pre efektívne vedenie mládežníckych skupín kľúčový. Po obede sme sa venovali podrobnému plánovaniu a realizácii cieľov a aktivít. Prezentácia Erasmus + a možností financovania zo strany EÚ osvetlila účastníkom nové perspektívy a možnosti ich projektov. Večer sme venovali diskusným hrám a testovaniu hodnôt prostredníctvom stromu hodnôt, čo posilnilo kolektívnu identitu a zmysel pre spoločenstvo.

Nedeľa začala opäť raňajkami a energizérom, aby sme mali dostatok energie na ďalšie aktivity. Workshop o fundraisingu a tréning zameraný na rozvoj soft skills nám umožnil posilniť schopnosti účastníkov v oblasti komunikácie, tímovej práce a riadenia projektov. Na záver sme vykonali hodnotenie, pri ktorom sme zistili, že ciele tréningu boli úspešne naplnené. Účastníci sa aktívne zapájali, prejavili záujem a dôveru voči našej práci. Tento pozitívny feedback nás motivoval a potvrdil, že sme na správnej ceste. Po obede sme zakončili tréning, balili veci a s pocitom spokojnosti a nových poznatkov sme sa rozlúčili.

Tento víkend bol pre nás všetkých obohacujúcim zážitkom plným nových poznatkov, skúseností a vzťahov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďalšie podujatia, ktoré nám prinesú možnosť rásť a rozvíjať sa.

image 6
image 7
image 8
image 9
image 6