Bezpečne nielen na nete (Týždeň bezpečného internetu)

U nás v YCčku sme mali od 10.2. do 13.2. Týždeň bezpečného internetu, pod aktivitou „Bezpečne nielen na nete“, počas ktorého sme si v klubovni vždy o 17:00 púšťali filmy s internetovou tématikou. Zobrazovali správanie, akým by sme sa rozhodne nemali riadiť. Na konci každého filmu sme viedli diskusie a prehodnocovali naše vlastné správanie na sociálnych sieťach. Každý jeden film bol zaujímavý, napínavý a hlavne poučný. Z každého sme si vzali ponaučenie. Cieľom tohoto týždňa bolo to, aby sa mladí ľudia dozvedeli o vhodnom správaní na internete.

Téma bezpečného internetu je čoraz viac v cntre záujmu mladých ľudí, keďže si uvedomujú, aké následky môže mať ich správanie v budúconsti, ako ich teda rôzne nenávistné komentáre môžu poškodiť v budúcej kariére alebo len v hľadaní práce. Mnoho z nás si uvedomuje, že napíšeme v zápale emócii rôzne správy alebo komentáre, ktoré za nejakú dobu oľutujeme. Preto by malo platiť staré, ale stále aktuálne príslovie: „Dvakrát meraj, raz strihaj.“

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.