Zdravo a ekologicky s Martinom Hojsíkom

Dňa 17. 12. od 16:30 do 20:00 sa uskutočnil v YC|Mládežníckej klubovni workshop / živá kniha s Martinom Hojsíkom na tému Zdravo to ide. Cieľom workshopu bolo zvýšenie povedomia o ochrane prírody, podpore zdravého životného štýlu mládeže a spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Filmom Plastic ocean sa workshop dotýkal témy zdravého životného štýlu ale aj spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Počas diskusie Martin predstavil svoju prácu pre greenpeace a rôzne organizácie ochraňujúce prírodu a naše životné prostredie ale aj organizácie podporujúce správne spotrebiteľské správanie. 

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.