Tvoj talent, tvoja príležitosť (ZŠ Radoľa v YCčku)

Vo štvrtok 23. januára k nám zavítali žiaci ZŠ Radoľa na „exkurziu“ o voľnočasových príležitotiach v našom meste a okolí. Na úvod sme mládež privítali a krátkou prezentáciou sme im postupne predstavili činnosť SYTEVU-u a aktivity, ktoré v blízkej budúcnosti plánujeme zrealizovať. Potom sme im priblížili priestory YC|Mládežníckej klubovne, v ktorých sa nachádzali. Ukázali sme im, ako priestory vyzerali, keď sme ich prebrali od mesta a priblížili sme im cestu, ako sme ich zrekonštruovali. Po schválení grantov z rôznych nadácii sme svojpomocne rekonštruovali tieto priestory a prispôsobovali ich tak, aby sa tu mládež dobre cítila. Následne sme im odprezentovali aj činnosť Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (KMMP) a ich aktivity a vyzvali sme mládež, že ak má chuť, môže sa pridať a stať sa členom KMMP.

Po KMMP sme mládeži priblížili aj činnosť Kysuckého dobrovoľníckeho centra, pod ktorým koordinujeme dobrovoľníkov na rôzne dobrovoľnícke aktivity ako Deň Zeme, Európsky týždeň dobrovoľníctva, Deň objatí, …
V krátkosti sme im predstavili pripravovaný dokument koncepcie pre prácu s mládežou, keďže vieme, že to nie je zaujímavá téma pre mládež, tak sme prešli ďalej a Tomáš im predstavil projekt „Farebné sídliska“, na ktorom momentálne pracuje a ktorého cieľom je zatraktívniť chodníky a ihriská na sídliskách tým, že namaľujeme rôzne hry ako škôlka, twister, šach a ďalšie iné a tak spríjemnime rodičom aj prechádzky s deťmi. Predstavili sme im aj iné aktivity a možnosti, ktoré im ponúkajú iné združenia či organizácie.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Hodina deťom.