Zdravo to ide

V piatok 6. decembra sme usporiadali workshop na tému zdravie a zdravý životný štýl. Workshop bol pre študentov Gymnázia Hlinská v Žiline a zúčastnili sa ho hlavne študenti, ktorí vo svojom voľnom čase pripravujú aktivity vo svojich krúžkov ako dobrovoľný vedúci v práci s deťmi a mládežou. Počas workshopu pracovali študenti v skupinách a rozoberali tému spotrebiteľského správania sa v prírode, ako sa správať respektíve nesprávať v prírode a ako byť zodpovedný za svoje konanie v prírode a predísť tak zbytočným úrazom či nehodám. Ďalšie časť workshopu bola zameraná na posilnenie environmentálnej výchovy pre deti a mládež a podpora triedeného zberu odpadu aj na verejných priestranstvách a nie len doma či v škole.


Počas workshopu prebehli aj krátke aktivity, pri ktorých sme sa mohli na chvíľu odreagovať a zabaviť sa. Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.