Youth Leadership Academy

Training Course
 „Youth Leadership Academy“
11-19 September 2017 in Istanbul (Turkey)

Cieľom tréning, ktorý sa konal v dňoch od 11.-19. septembra v Istambule, bolo posilniť líderské schopnosti účastníkov, podporiť európsku spoluprácu a spoluprácu medzi krajinami Európy, zdieľať osvedčené postupy pre boj proti nezamestnanosti mládeže, rozvíjať udržateľné siete medzi organizáciami v oblasti mládeže a športu, zdieľanie názorov, nápadov a skúseností medzi účastníkmi, vzdelávať sa v oblasti podnikania a zamestnanosti a rozvinúť kompetencie pracovníkov s mládežou.