Leaders are here

“Leaders are here” UK
6 – 17.09.2015, Bournemouth, Spojené kráľovstvo, 18 účastníkov zo 6 krajín

Prímorské mesto Bournemouth na juhu Veľkej Británie hostilo tréningový kurz, ktorého sa zúčastnila aj dvojica Slovákov. Na kurze sa naučili ako posilniť svoje schopnosti v rôznych oblastiach manažmentu a spoločenských aktivít, ako je napríklad projektový manažment,  tímová práca, vedenie ale aj coaching. Množstvo cenných poznatkov a bohatý program dopĺňali aj informácie z oblasti administratívnych úkonov spojených s projektovým manažmentom, či už to bolo financovanie a prostriedky, personál a dobrovoľníci, alebo aj samotné riadenie kancelárie a jej organizácia. Pozornosť bola venovaná aj propagácii a reklame a mnohým ďalším oblastiam.