Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Táto akcia prispieva k plneniu cieľov stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, konkrétne cieľov európskeho programu práce s mládežou zameraného na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou.

369925887 18364961479069265 7467490109786355890 n
369925887 18364961479069265 7467490109786355890 n

Vyhorenie u mladých ľudí, projekt Erasmus+ pre pracovníkov s mládežou

Projekt "Burnout in Youngsters" bol určený hlavnej cieľovej skupine, ktorú tvorí 35 pracovníkov s mládežou z 11 organizácií pôsobiacich v 11 krajinách: Arménsko. Česká republika, Gruzínsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Turecko a Ukrajina.Špecifickým cieľom je rozvoj kľúčových…

0 Comments

Souls Without Borders

‘Souls Without Borders’ Training course 24 - 30 October 2017 Larnaca, Cyprus Tréningový kurz uskutočnený 24. – 30. Októbra na Cypre, poskytol pracovníkom s mládežou tréning na vysokej úrovni týkajúci sa tém: emigranti, migranti a ich začlenenie do modernej európskej…

0 Comments

Koniec obsahu

No more pages to load