Vyhorenie u mladých ľudí, projekt Erasmus+ pre pracovníkov s mládežou

369925887 18364961479069265 7467490109786355890 n

Projekt “Burnout in Youngsters” bol určený hlavnej cieľovej skupine, ktorú tvorí 35 pracovníkov s mládežou z 11 organizácií pôsobiacich v 11 krajinách: Arménsko. Česká republika, Gruzínsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Turecko a Ukrajina.

Špecifickým cieľom je rozvoj kľúčových kompetencií a zručností 35 pracovníkov s mládežou prostredníctvom vzdelávacieho kurzu realizovaného prostriedkami neformálneho vzdelávania v oblasti prevencie vyhorenia, aby sa zvýšila kvalita práce s mládežou a zabezpečil sa pre mladých ľudí stav duševnej pohody, psychickej a fyzickej.

Školiaci kurz sa konal v polovici obdobia projektu (12. – 19. augusta 2023) a prebiehal v Manastirea Humorului v Rumunsku.

20230813 164807 1

Využívali sa zážitkové metódy podľa princípu “učenia sa praxou”: vzdelávacia kaviareň, divadlo Fórum, autobiografická metóda atď.

20230812 120711

Jedným zo záverečných produktov kurzu bol krátky film o vyhorení.
https://youtu.be/XiNwlbJ3vkY

Počas kurzu sa účastníci dozvedeli o vyhorení, objavili riešenia, ako mu predchádzať, a zároveň propagovali myšlienky rovnosti, rešpektu k inakosti, sociálnej súdržnosti, európskeho občianstva.

20230813 172702