Mobilita DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku

V dňoch od 18. do 26. mája sa naši žiaci Strednej odbornej školy dopravnej: Radoslav Madleňák (III.BP), Šimon Mazán (III.AP), Aneta Petráková (I.BP), Lucia Vojčiniaková (I.BP), Monika Pláňavská (I.BP), Lucia Petreková (I.BP) a Jakub Knapec (I.BP) zúčastnili mládežníckej výmeny na juhu Srbska, v meste Novi Pazar. 

Táto mobilita bola organizovaná v rámci projektu ERASMUS+ v spolupráci s CRPSS (Centra za Razvojnu politiku i Saradnju Srbije) a zúčastnili sa jej mladí ľudia z Turecka, Španielska, Slovenska, Rumunska, Srbska a Talianska. Žiaci sa počas týchto dní zúčastňovali workshopov, z ktorých pár aj oni pripravili, spoznávali krajinu a športovali, vďaka čomu sa aj naplnilo heslo tejto mobility: DIVERSITY CHAMPIONS. Žiaci si domov priniesli množstvo zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Taktiež objavili aj nové kamarátstva, s ktorými budú istotne udržiavať kontakt aj mimo tejto mobility. Obrovské poďakovanie patrí p. riaditeľke za uvoľnenie z vyučovania, p. Sikorovej za sprostredkovanie projektu a organizácii SYTEV za administratívne zabezpečenie. Pevne veríme, že budú mať naši žiaci možnosť zúčastniť sa aj viacerých takýchto projektov, v ktorých môžeme reprezentovať našu školu.

Radoslav Madleňák (III.BP)