Money Smart – Bulharsko

WhatsApp Image 2022 11 04 at 13.54.42 1
WhatsApp Image 2022 11 04 at 13.54.42 1

Dňa 30. októbra 2022 sa slovenský tím vydal s približne 25 účastníkov z iných krajín
Európy na cestu k peňažnému manažmentu. Bol to prvý oficiálny deň v rámci programu
Money Smart a účastníci mali možnosť dopriať si mnohé team-buildingové aktivity, ktoré im
umožnili preskúmať 8 kľúčových kompetencií, ako aj dôležitosť tímovej práce a rešpektu.
Aby sme sa vcítili do témy počas dňa sme robili veľa vecí. Napríklad ráno sme začali
energizérom , kde sme sa dozvedeli  čo zahŕňa finančná kompetencia v rámci 3 oblastí
, Mission: IMPOSSIBLE. Mal veľa úloh, ktoré bolo potrebné dokončiť za hodinu, čo si
vyžadovalo pozornosť všetkých účastníkov v rámci všetkých úloh , a mnoho iných aktivít.
A ako posledné „zasadnutie“ dňa sme mali možnosť zamyslieť sa nad dňom a emocionálne
sa ponoriť hlbšie, aby sme videli, čo v nás zanechalo stopy. Úvahy sa robia v skupinách, aby
sa umožnilo lepšie obohatenie perspektívy, myslenia a otvorenosti.
Dňa 31.10 sme začali najprv s prípravou finančnej situácie krajín a ich situáciach s
finančnou gramotnosťou. Okrem toho sme mali príležitosť predstaviť konkrétne podskupiny.
Pomohla nám vidieť viac detailov a prinútila nás sympatizovať s touto konkrétnou zameranou
skupinou. Dokončili sme tento nádherný účinný deň koktejlom mimovládnych organizácií,
ktorý nás naučil, že tieto združenia fungujú dobre mnohých oblastiach
Dňa 1.11 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti, aby sa pripravili na workshopy. Najprv sme
začali s úžasným energizérom vonku. Počas stretnutia diskutujeme o našich osobných
cieľoch a finančných návykoch. Dozvedeli sme sa, že mnohí z nás používajú mobilné
bankové aplikácie na sledovanie svojich financií.
Neskôr V skupinách po 5 ľudí sme museli prezentovať rôzne predmety len pomocou našich
tiel, bez pomoci akýchkoľvek nástrojov. Potom nasledovala relácia. V trojčlenných skupinách
sme diskutovali o rôznych stratégiách rozpočtovania, skúmali ich klady a zápory a definovali,
pre ktoré vekové skupiny sú vhodné.
Dňa 2.11 sme sa zamysleli nad aktivitami predchádzajúceho dňa ,účastníci vyjadrili svoje
názory, pocity a túžby. Táto diskusia nám pomohla vidieť najdôležitejšie momenty
predchádzajúceho dňa a pochopiť prečo boli cenné.
Následne sme museli pokračovať v projekte vytvárania vlastných aktivít, ich dotváraním
zapisovaním konkrétnych pokynov a dokonca aj veľmi kreatívnych, pretože niektorí z nás
vyrábali hmatateľné materiály súvisiace s našimi aktivitami, ako sú karty a hracie kocky.
Potom nasledovala najdôležitejšia časť nášho dňa, pretože každá skupina musela
prezentovať svoje aktivity, či už virtuálne alebo výlučne verbálne. Prezentácie obsahovali
popis aktivít, fakty o ich odporúčanom trvaní a boli ukončené hodnotnými komentármi a
otázkami zo strany účastníkov aj organizátorov.
Zasadnutia boli ukončené záverečnou diskusiou, keďže nasledovalo voľné popoludnie.
Dostali sme návrhy, ako by sme mohli príjemne stráviť voľný zvyšok dňa, keďže naše mysle
a telá boli unavené po niekoľkých dňoch tvrdého a vzdelávacieho tréningu.

3.11
V skorých ranných hodinách sme začali pracovať na našich osobných finančných cieľoch.
Ciele museli byť realistické, teda merateľné a dosiahnuteľné v nie príliš dlhom čase. Bolo to
užitočné cvičenie, pretože nám umožnilo uviesť do praxe to, čo sme sa o sebe naučili.
Ďalší cieľ dňa bol veľmi náročný: vytvoriť dokument, ktorý by zhrnul všetku prácu, ktorú sme
počas tohto týždňa urobili.

Bola to dôležitá výzva, pretože dáva hodnotu a konkrétnosť nášmu workshopu.
Spoločne sme diskutovali o tom, ako vytvoriť tento dokument, a rozhodli sme sa rozdeliť ho
do skupín. Každá skupina pracovala na inej časti dokumentu a jedna skupina pracovala na
grafickom zostavení všetkých informácií.
4.11  sme dokončovali práce na brožúrach v skupinách, ktoré boli od včera rozdelené.
Nasledovali informácie o šírení, ktoré budeme musieť naplniť v našich domovských
krajinách, aby sme čo najviac ľudí informovali o pozitívnych skúsenostiach s projektmi
Erazmus. Posledná vec, ktorú sme museli urobiť, bolo poskytnúť spätnú väzbu o projekte,
aby organizátori vedeli, čo sa nám na ňom páčilo a nepáčilo, a aby sa zlepšili pre budúce
pripravované projekty.
5.11 sme bohužiaľ museli ukončiť našu cestu v Bansku . V spomienkach si nesieme krásne
zážitky, so super ľuďmi a hlavne poznatky o novej téme.
Vďaka projektu Money Smart sa uskutočnil dňa 16.11 workshop pre 12 mladých ľudí.
Rozprávali sme sa o finančnej gramotnosti, finančných aplikáciach a hlavne sme praktizovali
aktivitu zameranú na financie. Dúfam, že sa im táto aktivita páčila a niečo nové sa naučili

WhatsApp Image 2022 11 04 at 13.38.58 1
WhatsApp Image 2022 11 04 at 13.38.58 1