Green city! Poľsko

Začiatkom júla som mala možnosť byť členom slovenskej skupiny a zúčastniť sa na mládežníckej výmene Let’s Design a Green City v poľskej Jaworzynke. Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť model zeleného mesta na základe diskusií o environmentálnych témach v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Počas workshopov sme si vymieňali názory a skúsenosti so zelenými témami, ktoré sme potom zahŕňali do ideálneho zeleného mesta. Toto zelené mesto potrebovalo svoju fyzickú podobu aj slovný popis všetkého, čo by v ňom malo byť a fungovať. A preto sme sa rozdelili na dva tímy: prvý, ktorý pracoval na kreatívnom prevedení zozbieraných nápadov, a druhý, ktorý spísal praktiky a pravidlá pre úspešné, zelené fungovanie mesta. Práca sa mi páčila, pretože to bola možnosť ako si zlepšovať soft skills – napr. teamwork a komunikačné schopnosti, ako aj zdieľať konkrétne znalosti o životnom prostredí s inými mladými ľuďmi.

Okrem témy a hlavného výstupu projektu sme sa naučili niečo nové o iných kultúrach od účastníkov z Poľska, Litvy, Španielska, Grécka a Turecka. A tí sa zas dozvedeli niečo o Slovensku. Na pár dní sme si tak vytvorili malú multikultúrnu skupinu, v ktorej sa mohol každý účastník podieľať na prezentovaní svojej krajiny. Buď individuálne v priateľských rozhovoroch, alebo počas kultúrnych večerov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou mládežníckych výmen. Myslím si, že táto časť Erasmus+ projektov je tá najzábavnejšia, a taktiež mi vždy prinesie mnoho vedomostí, ktoré mi vytvárajú pestrejší obraz sveta, v ktorom žijem.

Náplň tejto mládežníckej výmeny bola obohacujúca v rôznych smeroch a poskytla nové názory a skúsenosti dôležité pre osobný rozvoj nás mladých ľudí. Taktiež, verím, že všetci sme si odniesli domov mnoho pekných zážitkov, na ktoré budeme spomínať ešte dlho.

Timea Rychvalská