Erasmus+ training course of “Lab of human rights”, Litva

image

Účasť na vzdelávacom kurze Erasmus+ “Lab of human rights” nám poskytla bohaté skúsenosti. Najdôležitejší pre mňa bol rozvoj mäkkých zručností a metód neformálneho vzdelávania. Nezáležalo na tom, či to bola prvá alebo dokonca siedma účasť na projekte Erasmus, aktívne sme sa zúčastňovali v skupine ľudí, ktorí nás podporovali a spolupracovali tak, ako to bolo u nás. Spoznávanie jednotlivých národov a jednotlivcov bolo neoddeliteľnou súčasťou projektu.

image 3

Ďaleko najzaujímavejšie boli vášnivé diskusie a výmeny názorov rôznych ľudí. Naučili sme sa tiež viesť rôzne aktivity a spôsoby ich realizácie v rámci workshopov s mladými ľuďmi. Používanie Príručky pre výchovu k ľudským právam s mladými ľuďmi Compass by som vrelo odporučila každému, kto pracuje s mládežou, pretože je ľahko pochopiteľná a dá sa s ňou pracovať. Aktivity z príručky sme si vyskúšali aj sami a dokonca sme mali možnosť prezentovať ich na miestnej strednej škole v Sirvintoch. Počas tejto výučbovej aktivity sme si zlepšili tímovú prácu a komunikačné zručnosti, ako aj naučili študentov základy ľudských práv a zároveň ich aj pobavili. Zábava bola v projekte rovnako dôležitá ako učenie. Rokovania boli sprevádzané prestávkami na kávu, kde sme mohli obšírnejšie diskutovať o predchádzajúcich témach, a tiež kultúrnymi večermi, ktoré ukončili každý z našich dní.

image 1

Skúmanie a spoznávanie kultúr rozšírilo naše perspektívy, pretože sme si vymieňali svoje poznatky. Okrem toho sme mohli zdieľať rodinné recepty a zorganizovali sme medzikultúrne varenie miestneho jedla zo Slovenska a Ukrajiny s názvom “šúlance”. Všetky tieto aktivity a úžasní ľudia vytvorili nezabudnuteľný zážitok a my sme si vytvorili skvelé spomienky. To všetko vďaka našim vedúcim vzdelávacieho kurzu, ako aj organizácii Sytev, ktorá nás na projekt dobre pripravila.

image 2

O svoje skúsenosti z tréningu sa s nami podelila účastníčka Adela Sedláčiková.