EmpowerEU: Shaping Youth Goals for a Stronger Europe – Kaunas, Lithuania

380596065 692232736276562 3749204341736313331 n

V srdci Európy, v pôvabnom litovskom meste Kaunas, sme boli v dňoch 18. až 26. septembra 2023 súčasťou transformačného projektu s názvom “EmpowerEU”, v rámci ktorej sa formovali ciele mládeže pre silnejšiu Európu. Cieľom projektu, na ktorom sa zúčastnili účastníci zo šiestich krajín vrátane Litvy, Poľska, Rumunska, Maďarska, Talianska a Slovenska, bolo posilniť postavenie pracovníkov s mládežou a ich schopnosť prispieť k plneniu cieľov Európy v oblasti mládeže.

🌍 Projekt poskytol pracovníkom s mládežou komplexné pochopenie cieľov EÚ v oblasti mládeže, pričom zdôraznil ich význam a úlohu pracovníkov s mládežou pri ich dosahovaní.

🤝 Spolupráca a kolektívna činnosť sa podporovali prostredníctvom výmeny poznatkov medzi pracovníkmi s mládežou z rôznych prostredí a krajín.

🚀 Boli vypracované inovatívne stratégie na posilnenie postavenia mladých ľudí, aby sa aktívne podieľali na formovaní európskych cieľov v oblasti mládeže.

📜 Účastníci spolupracovali na vytváraní stratégií, ktoré podporovali zodpovednosť mladých ľudí a presadzovali aktívne občianstvo medzi mladými Európanmi.

🌐 V rámci projektu sa vytvorila medzinárodná sieť pre pracovníkov s mládežou, ktorá si vymieňa poznatky a skúsenosti a zabezpečuje neustály rozvoj.

“EmpowerEU” posilnila pracovníkov s mládežou, aby mohli presadzovať európske ciele v oblasti mládeže. Vyzbrojení vedomosťami, inovatívnymi prístupmi a medzinárodnou sieťou sa títo pracovníci s mládežou vracajú domov ako majstri aktívneho partnerstva a začleňovania.

379322342 691590476340788 6768446171066135901 n
382460544 693849349448234 6622183378271627712 n
382459548 693849302781572 5100306420890869877 n 1