Stress? No, thanks.

Screenshot 2023 10 15 at 09.55.06

Sytev sa zapojí do projektu T.C “Stres? Nie, vďaka. Pracovníci s mládežou v rovnováhe, pripravení na výzvy pre mladých”, ktorý sa uskutoční v Marbelle v Španielsku od 16. do 23. októbra.

Naši účastníci: Lucia Lacušková a Miriam Končeková budú reprezentovať Slovensko v projekte, ktorý koordinuje Gantalcalá (Španielsko) v spolupráci s organizáciami z 11 rôznych krajín: Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Cieľom projektu je zapojiť mladých ľudí, pričom sa zameriava na zlepšenie duševné zdravie a zručnosti pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach Európy po zhoršení spôsobených covid-19.

Aktivity kurzu budú rozdelené do 4 blokov:
V 1. bloku sa aktivity budú realizovať najmä prostredníctvom metodík neformálneho vzdelávania, ako je práca v malých a všeobecných skupinách, chvíle reflexie, metodika ´Theory of Change´,
debaty, grafické prezentácie, audiovizuálne prezentácie, digitálny grafický dizajn, vytváranie sietí, výmena osvedčených postupov, divadelné predstavenia a technika ´Divadlo utláčaných´.

Činnosti 2. bloku sa budú vykonávať najmä prostredníctvom techník sebapoznávania a osobného a duchovného rozvoja, ako sú Mindfulness, joga, metóda Amaranta a Biodanza, okrem zložiek pobytu na čerstvom vzduchu a spojenia s prírodou.

Blokom 3. sa budú rozvíjať aktivity prostredníctvom energizérov, teambuildingu, folklórnych predstavení a, gastronomické ochutnávky, kultúrne návštevy a kontakt s miestnymi zástupcami.

Napokon, aktivity bloku 4. budú zamerané na hodnotenie a reflexiu získaných poznatkov.

Počas prípravnej a následnej fázy sa uskutoční niekoľko virtuálnych stretnutí medzi partnermi a účastníkmi.
Činnosť, od ktorej sa očakáva najväčšia pozitívna transformácia v rozvoji práce v sektore mládeže bude `Stres? Nie, vďaka SEAL ́, digitálny dekalóg vyvinutý pracovníkmi s mládežou počas kurzu, ktorý sa bude šíriť medzi európskymi organizáciami. S ním sa subjekty, ktoré si to želajú, zaviažu dodržiavať usmernenia (postoje, správanie a rozvoj zručností) na vytvorenie prostredia bez stresu a ´priaznivého pre duševné zdravie ´ vo svojich pracoviskách a na svojich webových stránkach uvedú logo tejto iniciatívy.

Tento projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci akcie KA153 programu Erasmus+.