Academy for youth workers, Bulharsko

Učili sme o učení sa.

bulh

Bulharskí študenti prekvapili a očividne aj my ich.

Milujeme vzdelávať sa a keďže formálne vzdelávanie nás nikdy neuspokojovalo, pátrali sme po alternatívach. Cez projekt Erasmus+ sme mali tento raz možnosť absolvovať na začiatku marca tréningový kurz o lektorovaní. Pretože okrem lásky k vzdelávaniu sa je pre nás ešte hodnotnejšie, ak to naučené môžeme ďalej odovzdávať.

bulharsko

Lektorovanie.

💥 Cvičné tréningy vyústili až do hodiny na bulharskej strednej škole. Témou bolo učenie sa a učebné štýly.

bulh1

▶AKTIVITY: alebo ako sme na to šli. V prvom rade sme sa snažili obísť bežné školské „pasivity“, ktorých výsledkom je nemé zíranie na tabuľu.

➊ 3 odlišné aktivity so zameraním na rozličné učebné štýly. Do týchto aktivít sme zapojili priamo študentov (aktivity = hry v detskom ponímaní)

➋ Demonštrácia “Prečo sú chyby dôležité a nevyhnutné”

➌ Krátka scénka “Aj rozhovor / diskusia je super nástroj na učenie sa” (najmä pre auditívny učebný štýl*) *rozlišuje sa ešte vizuálny, verbálno-slovný a kinestetický.

bulh2

Pri našej hodine sme sa vyhli prezentácii či tabuli a radšej sme použili:

⏩ Flipcharty

⏩ Tablet a papiere na aktivity

⏩ Papierové “loptičky”

⏩ Loptičky

⏩ Vedro

▶▶AKO TO DOPADLO :

👉Študenti po skončení hodiny zostali a pýtali sa.

👉Každý sa zapojil do aktivít a na konci zdieľal, čo bude robiť inak (aj dvaja spočiatku hanbliví študenti😉).

👉Jeden študent sa priznal, že už dávnejšie počul o preferovaných spôsoboch učenia sa, ale nerozumel im. Preto ich nevedel aplikovať do praxe. Na záver bol veľmi vďačný, že sme mu pomohli rozdielom konečne pochopiť.

👉No a že kedy zase prídeme.

bulh3 1

😎 Študenti boli ozaj šikovní a vďační, pre lektora sen. Vďaka SYTEV za sprostredkovanie zážitku. Bol to veľmi kvalitný tréningový kurz, z ktorého si odnášam veľa nových vedomostí, zručností aj zmenených postojov. Vskutku, učili sme sa. Súhlasíte, že najefektívnejší spôsob akým sa učiť, je učiť druhých?

#ucenie #skola #lektor