No Waste, more taste

„No Waste, more taste“
21th – 26th September 2017, Bisceglie, Italy

V dňoch od 21. – 26. septembra sa v Bisceglie v Taliansku konala mládežnícka výmena s názvom „No Waste, more taste“. Jej cieľom bolo priblížiť mladým účastníkom problémy zamestnanosti mládeže, využitím mnohých kreatívnych aktivít a aktivít neformálneho vzdelávania , teda diskusií, workshopov, situačných rozhovorov a simulácií. Počas tohto týždňa účastníci tiež rozvinuli svoje komunikačné a organizačné schopnosti, zmysel pre toleranciu, vzájomné pochopenie a rešpekt.