Youth Against Depression

„Youth Against Depression!“
23.09. – 30.09.2016, Narva City, Estónsko, 27 účastníkov z 3 krajín

Ďalší zo série zaujímavých, a zvlášť v dnešnej dobe potrebných projektov sa konal koncom septembra v malebnom Estónsku. Mladí ľudia vo veku 16-19 rokov sa spoločne so svojimi lídrami venovali významu duševného zdravia tak na národnej, ako aj európskej úrovni. Projekt zvýšil povedomie o vážnosti a dôležitosti udržiavania duševného zdravia a prevencii v tejto oblasti, najmä prostredníctvom neformálnych metód. Účastníci tak mali príležitosť hľadať, a v budúcnosti aj aplikovať rôzne spôsoby podporujúce uchovanie duševnej rovnováhy.

Hoci zúčastnených bolo menej krajín, možno zhodnotiť, že participanti takto aspoň mali lepšiu možnosť detailnejšie spoznať ostatné krajiny. Veríme, že tento projekt prehĺbil záujem účastníkov o túto problematiku a že svoje poznatky využijú aj v praxi.