Touch for your future

“Touch for your future”
01. – 08. 05.2016, Ankara, Turecko, 40 účastníkov z 5 krajín      


“Celkovo projekt hodnotím veľmi pozitívne.” Takýmto pozitívnym ohlasom od účastníka Matúša začíname opis projektu, ktorý sa konal v hlavnom meste Turecka, v Ankare. Cieľom mládežníckej výmeny bolo propagovať a posilniť spoluprácu medzi členmi EÚ a štátmi, s ktorými Únia susedí. Počas projektu si účastníci vymenili vlastné skúsenosti a poznatky a vymieňali si názory na život študentov v rôznych európskych krajinách. Taktiež mali možnosť spoznať sa s inými kultúrami, a to aj prostredníctvom hier. Účastníkov projektu čakal aj bohatý program plný návštev a spoznávania hlavného mesta, navštívili lunapark, sadili stormy pri univerzite, navštívili Ataturkovo museum, čakala ich aj návšteva Safranbol, ktorý je súčasťou UNESCO, prezreli si mešitu. Zážitkom pre nich bolo aj púšťanie šarkanov a hry s deťmi s detského domova.

Matúš na záver dodáva: „Bol to nádherný projekt, krajina o to ešte krajšia, som Vám veľmi vďačný za túto príležitosť a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

To, že si účastníci odnášajú množstvo zážitkov, potvrdzuje aj ďalšia účastníčka: „Program bol v skutku bohatý a za týždeň sme navštívili naozaj obrovské množstvo dychberúcich miest a pamiatok.”