Laboratory of Participation

“Laboratory of Participation”       
9. – 13.  marec 2016, Česká republika, 30 účastníkov


V dňoch od 9. do 13. marca sa v Českej republike uskutočnil tréningový kurz, ktorého sa zúčastnilo 30 lídrov a pracovníkov s mládežou, kde malo zastúpenie aj Slovensko. Hlavnou témou projektu bolo zapájanie sa ľudí do rôznych aktivít a ich aktívna účasť. Hneď v úvode projektu si zúčastnení vymenili odpozorované poznatky zo svojich krajín, vlastné skúsenosti a pokračovali v diskusiách, o čo sa najviac zaujímajú ľudia práve v ich krajine, k čomu pridali aj svoj vlastný názor. Počas 4 dní sa ďalej naučili aj to, ako vytvoriť a ďalej rozvíjať KA3 projekty, spadajúce po Erasmus+.