Coach vs youth worker

“Coach vs youth worker” Poland
16. – 23.10.2015, Zatonie (Zlocieniec), Poľsko, 20 účastníkov z 5 krajín
Do príjemného prostredia v prírode sme v októbri vyslali na tréningový kurz do Poľska štyroch Slovákov, ktorí sa pod dohľadom kvalifikovaných trénerov naučili viac o metódach coachingu a prehĺbili tak svoje vedomosti a znalosti v tejto oblasti. Taktiež si precvičili techniky coachingu, nevynechali ani témy neformálneho vzdelávania a práce s mládežou. Pod vedením trénerov zistili ako sa priblížiť mládeži  a ako podporiť ich osobný a spoločenský rozvoj. Vďaka množstvu workshopov, rôznych cvičení, hier, praktických aktivít, metodológie práce s ťažko zvládateľnou mládežou sa naučili aj ako byť vo svojej práci motivovať a komunikovať. Dúfame, že poznatky získané na tomto tréningu využijú v budúcnosti vo svojej práci.