Healthy and active

“Healthy and active”
14. – 21.9.2015, Wisła, Poľsko, 20 účastníkov z 5 krajín    
O tom, že je potrebné udržiavať sa vo forme, sa 4 mladí Slováci presvedčili v poľskom meste Wisła, kde sa zúčastnili týždňového tréningového kurzu na tému “healthy and active.” To, že ide naozaj o projekt zameraní na zdravý životný štýl nasvedčuje aj fakt, že každý deň začínali rozcvičkou a thai chi.  Pod vedením milej skupinky domácich Poliakov nadobudli mnohé vedomosti a skúsenosti a neraz sa pri tom aj zapotili, keďže pre nich bola pripravená široká škála aktivít. Okrem debát na tému prepojenia s prírodou, boli “vyhnaní” do hôr, kde mali za úlohu hľadať rôzne predmety. Program určite spestrila aj návšteva lanového parku, poniektorí si dokonca vyskúšali streľbu zo zbraní.