SOCIAL DIGITAL MENTORS

SOCIAL DIGITAL MENTORS
19.9.2016, Colletorto, Taliansko, 32 účastníkov zo 7 krajín

Tréningový kurz ,,Social digital mentors“  sa konal 11. – 19.septembra 2016 v Talianskom mestečku Colletorto, kde sa stretlo 32 účastníkov zo Španielska, Talianska, Slovenska, Portugalska, Rumunska, Poľska a Slovinska.

Hlavnou myšlienkou tréningového kurzu, ktorého sa zúčastnili aj 4 Slováci, bolo podporiť zamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom efektívneho využívania sociálnych médií, umožniť cieľovej skupine naučiť sa, ako získať digitálnu identitu pri vstupe na trh práce efektívnym spôsobom a prehĺbiť problematiku digitálneho mentoringu prostredníctvom využívania inovatívnych neformálnych metód vzdelávania.

Cieľom tréningového kurzu bolo zvýšiť povedomie pracovníkov s mládežou o efektívnom využívaní sociálnych médií pri vstupe na trh práce, poskytnúť pracovníkom s mládežom a pedagógom  nástroje na vytvorenie a používanie inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích a školiacich materiálov, vyškoliť pracovníkov s mládežou tak, aby sa stali ,,sociálnymi digitálnymi mentormi” pre mladých ľudí vo svojich združeniach a regiónoch.

Tréningový kurz bol založený na experimentálnom spôsobe výučby a zahŕňal rôzne diskusie,  rovnako ako aj učenie sa praxou, mentoring, peer to peer vzdelávanie, teambuildingové cvičenia, denné reflexné skupiny a brainstorming. Sociálne média boli prezentované z novej perspektívy. Ďalšie aktivity zahŕňali vytváranie inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích a školiacich materiálov, budovanie vzájomného porozumenia o digitálnej identite ako efektívnom spôsobe na nájdenie si práce a objavovanie zručnosti, ktoré by mohli byť neskôr prevedené do budúcich projektov a denných aktivít.