Opportunities through prism of conflict

„Opportunities through prism of conflict”       
03-10.06.2015, Poronin, Poľsko, 24 účastníkov z 8 krajín

Začiatkom júna sa trojica Slovákov zúčastnila tréningového kurzu v poľskom Poronine na tému riešenia konfliktov kreatívnym prístupom. Zároveň sa naučili ako z takejto situácie vyťažiť čo najviac pre jednotlivca, skupiny alebo komunity. Počas projektu mladí zistili ako nielen konflikty riešiť, ale aj sa z nich naučiť niečo nové. Zároveň sa ich skúsení tréneri snažili viesť k tomu, aby riešenia hľadali v koreňoch problému, chopili sa ho a našli tak pozitívne riešenie. Na konci projektu sa zúčastnení zžili aj s problematikou vzájomného rešpektu, tolerancie, solidarity a interkultúrneho dialógu medzi európskymi štátmi.

A ako hodnotí projekt samotný účastník?
Keďže sme všetci mali nejaký vzťah k téme a všetci sme mali možnosť vyjadrovať sa, tak veľmi veľa sme sa mohli naučiť aj od seba… Bol to jeden nezabudnuteľný týždeň so super ľuďmi z celej Európy, kde sa neformálne študovanie stretne so zábavou.