Volunteering Does Make a Difference

Seminar „Volunteering Does Make a Difference“
1-5 March 2017

Cieľmi seminára s názvom „Volunteering Does Make a Difference“, ktorý sa konal v Bulharsku bolo vytvorenie udržateľnej siete organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti dobrovoľníctva, prezentovanie analýz dobrovoľníckej oblasti a jej vzťahu k zamestnanosti mládeže v Európe a poskytnutie priestoru na zdieľanie a propagovanie najlepších spôsobov spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami, obchodom, vzdelávacími inštitúciami a inými zúčastnenými stranami zameranými na podporu dobrovoľníckych aktivít.