VOCE

Project VOCE
02.-10.4. 2017

Projekt „VOCE“ poskytol mládeži z Európy výmenu a rozvoj vzdelávacích prostriedkov využitím písania legiend a mýtov, básní, esejí, skutočných príbehov a listov z ich regiónov ako zdrojov inšpirácie a povzbudenia pre mladých ľudí k prejaveniu pozornosti a záujmu o potenciál ich kultúry, okolia a komunít a tým podporiť ich aktivitu v spoločnosti.