Bulling is not cool

“Bulling is not cool”
23. – 29. 10.2015, Murska Sobota a Rakičan, Slovinsko, 20 účastníkov zo 4 krajín


Počas siedmych dní sa skupina študentov vo veku 13 – 15 rokov zo štyroch rôznych krajín, Slovinska, Chorvátska, Slovenska a Lotyšska, zaoberala problémom šikanovania na školách, ktorej obeťami sú zvyčajne tzv. rizikové skupiny, teda osoby vyčlenené zo spoločnosti. Týždeň prostredníctvom rôznych aktivít riešili ako šikanu identifikovať, ako rozlišovať jej typy, ako jej predchádzať a ako nájsť riešenia tohto problému. Pomáhať im pri tom malo napísanie vlastného scenára a následne vytvorenie videa. Účastníkov čakala aj javisková práca a samotný výsledok si môžete pozrieť vo videu. Okrem bližšieho zaoberania sa problematiky šikanovania mali účastníci aj možnosť lepšie spoznať ostatné zúčastnené krajiny počas interkultúrnych večerov.