Slavic cultures- looking for similarities

Slavic cultures- looking for similarities
15-23.10 2016, Zakopane, Poľsko, 42 účastníkov

Na úpätí Tatier, v krásnom poľskom mestečku Zakopane sa v októbri konala mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastnilo 42 participantov z Chorvátska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Cieľom projektu bolo vytvárať príležitosti pre obnovu historických a kultúrnych väzieb, ktoré medzi sebou navzájom majú slovanské národy a na ktoré sa v dnešnej dobe často pozabúda. Organizátori sa snažili účastníkom ukázať, ako blízko k sebe jednotlivé krajiny patriace do slovanskej kultúry majú, aj napriek tomu, že ich cesty boli roky úplne odlišné, a že sa nachádzajú v rôznych politických kruhoch. Cieľom bolo tiež prispieť k prehĺbeniu dialógu medzi krajinami, na čo boli využívané rôzne workshopy, simulačné cvičenia, teambuildingové aktivity, dotazovanie miestneho obyvateľstva a samozrejme kultúrne prezentácie jednotlivých krajín ich účastníkmi. Hovorilo sa o podobnostiach našich jazykov, projekt sa neobišiel bez lingvistického workshopu, organizátori hovorili aj o kultúrnej integrácii a internacionálnej kooperácii či klasických city games a kultúrnych večerov.

Slovenská skupina reprezentovala krajinu prostredníctvom rôznych propagačných materiálov, ale čo je veľmi zaujímavé aj varením tradičného slovenského jedla. V štvrtý deň projektu každý zúčastnený národ dostal 1-2 hodiny času na prípravu tradičného pokrmu svojej krajiny.