Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe

Overcoming barriers and stereotypes as a way to united Europe
Zakopane, Poland November,  18-25,  november 2017

Projekt, ktorý sa konal v dňoch od 18.-25. novembra v Poľsku, bol zameraný na rozvoj schopností a vedomostí účastníkov  vyžadovaných na momentálnom pracovnom trhu, rozvoj aktívnejších, otvorenejších a kreatívnejších postojov mladých ľudí, propagáciu neformálneho vzdelávania a poukázanie na možnosti poskytované informačnými a komunikačnými technológiami, ničenie stereotypov a bariér medzi ľuďmi v Európe, zlepšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku, zvýšenie povedomia o hodnotách ako je tolerancia, solidarita, otvorenosť a rešpekt voči ľudským právam a tiež na vývoj kultúrneho a náboženského povedomia účastníkov z rôznych krajín.