Let´s play

 “Let´s play” 

06. – 13. 09.2015, Bílá, Česká republika, 55 účastníkov z 11 krajín


Po vydarenom júnovom tréningovom kurze s rovnakým názvom, nasledovala úvodom septembra mládežnícka výmena, ktorá sa od Brna presunula k Ostrave. Už z názvu výmeny vyplýva, že hlavnou aktivitou bol šport. Program výmeny čerpal aj z už spomínaného tréningu, kde boli pripravené niektoré z aktivít pre študentskú výmenu. Počas týždňa sa účastníci zoznámili aj s typickými hrami jednotlivých krajín. Program pozostával zo skupinových aktivít, prezentácií, a samozrejme rôznych druhov športov a hier.

O úspechu projektu a jeho vysokej kvalite svedčí aj spätná väzba jedného z účastníkov:

Projekt bol  samozrejme úžasný, stretli sa tam rôzne národnosti a kultúry a určite sme sa veľa nového naučili. Okrem toho sme sa zblížili s  členmi, s ktorými sme sa už zúčastnili na prvej časti a samozrejme sme spoznali kopu nových ľudí… Projekt bol skvele naplánovaný, myslím že hovorím za celý slovenský tým /ale aj za iné tými/, že jeden z najkrajších zážitkov bol nezvyčajný futbalový turnaj, ktorý si  pre nás Trendum pripravilo. 🙂

Ako celok hodnotím tento projekt na jednotku, týždeň bol naplnený aktivitami, ktoré sme si pripravovali aj my sami, čo bola na jednej strane veľká sranda, no a na druhej sme sa aj naučili organizácii hier.